Instrumenty

Naše firma dodává operační instrumenty pro obor oftalmologie od následujících výrobců:

Rhein Medical

Unique Technologies

02

Malosa Medical

Malosa Medical https://www.malosa.com/

 Aspen Surgical

03

Kai Medical

kai2

Unique Technologies

02

i-Medical

imedical

Zepf Medical Instruments

zepf

Surgical Holdings

01

Naši partneři